Stambyte – hur ofta behöver det göras? Finns alternativ?

bygg-och-hantverkare

Så som det ser ut idag, behöver alla fastigheter någon gång genomgå ett stambyte. Hur ofta det ska ske varierar starkt. Ofta brukar det behöva göras någon gång mellan 40 och 60:e år, men det finns flera faktorer som påverkar rörens livslängd. Hit hör till exempel invändig korrosion och det vardagliga bruket i fastigheten.

Stambyte – hur ofta?

“Stambyte, hur ofta?”. Den frågan är svår att ge ett generellt svar på. Som nämnt i inledningen behöver ett byte oftast göras någon mellan vart 40:e och vart 60:e år. Samtidigt kan mängder av rörfirmor vittna om undermåliga ledningar och stammar i fastigheter som inte är mer än 30 år gamla. Ett stambyte – hur ofta det ska göras – kan alltså skilja sig väsentligt från fall till fall och fastighet till fastighet. Faktorer som påverkar är till exempel:

  • Hur det vardagliga bruket ser ut
  • Invändig korrosion.

Relining skjuter upp behovet

Tekniken kring relining, det vill säga rörrenovering eller rörinfodring, utvecklas ständigt. Enkelt beskrivet innebär detta att plast sprutas in i befintliga rör, och när plasten stelnar, bildas ett nytt rör. En del menar att dessa nya rör får samma livslängd som de gamla, men det råder det delade meningar om. Metoden har inte använts mer än i drygt 25 år, så mer forskning behövs för att med säkerhet kunna bedöma de långsiktiga konsekvenserna av en rörinfodring.

Men idag kan det inte anses vara ett säkert substitut för ett traditionellt stambyte, anser de allra flesta. Det kan vara ett fint, hållbart och miljövänligt komplement, men ett komplett stambyte kommer att behöva göras förr eller senare. En faktor att beakta är att plasten som förs in minskar rörens diameter. Förvisso kan det förbättra rörens funktion till en början, men det går inte att göra hur många gånger som helst.

Varför söker många efter alternativ för stambyte?

Ett traditionellt stambyte (hur ofta det behöver göras varierar) är en kostsam, utdragen och komplex process. Det innebär en stor investering för fastighetsägaren, och det innebär praktiska bekymmer för de som bor i lägenheterna. Genom att renovera rören går detta att skjuta upp behovet av ett stambyte med ganska många år. Dessutom tar en renovering normalt bara ett par dagar, medan ett komplett byte ofta tar flera månader att genomföra från början till slut.

Engelbrekt Strömberg
Profilbild

Engelbrekt Strömberg

Titta gärna på dessa inlägg för nyheter som rör diverse branscher. Jag diskuterar gärna näringsfrågor och skriver gärna om dessa. Hushållsnära tjänster Är tongivande i vad jag skriver. Samtidigt blir det också inlägg som rör andra inriktningar. Jag hoppas att du uppskattar dessa texter!

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *