Fastighet

Dagvattenbrunnar kallas de brunnar som samlar upp dagvatten från diken och gator. De är ofta tillverkade i betong och kan även förses med intagsgaller. Intagsgallret är ofta av järn och kan vara antingen kupolformat eller plant. Men du kan även införskaffa en dagvattenbrunn som är tillverkad i ett annat material och levereras utan intagsgaller. Svenskt Avlopp är ett exempel på en leverantör av denna typ av brunnar.

En dagvattenbrunn samlar upp dagvatten från olika ytor

Precis som namnet antyder är en dagvattenbrunn en brunn som tar emot ett inflöde av dagvatten. Det vatten som flödar in i brunnet är med andra ord regnvatten och/eller smältvatten. Det kan dock även röra sig om dräneringsvatten som rinner från hårda ytor såsom tak eller gator och vidare ner i brunnen. Dagvatten kan dock föra med sig föroreningar på sin färd och behöver därför hanteras med detta i åtanke.

För att samla upp det dagvatten som flödar i diken och på gator används en dagvattenbrunn. Dagvattnet är nämligen en bristvara i stora delar av vårt samhälle idag. I framför allt mer tätbebyggda områden kan dagvattnet av olika anledningar ligga kvar på marken. För när det saknas naturliga lösningar för detta behöver man hjälpa marken på traven genom att installera en dagvattenbrunn.

Använd inte dagvattenbrunnen som en soptunna

Som de flesta säkert förstår är en dagvattenbrunn inte en soptunna. Därför bör du aldrig kasta skräp eller hälla kemikalier i dagvattenbrunnar. Det vatten som flödar in i dessa brunnar kommer nämligen slutligen att flöda vidare ut i naturen. Där hamnar vattnet i åar, bäckar och dammar. Slutligen kommer vattnet hamnar i havet och av denna anledning är det viktigt att inte förorena vattnet.

Så var noga med att inte göra dig av med kemikalier eller skräp via en dagvattenbrunn! Och det är särskilt viktigt att tänka på att inte vatten som innehåller följande ämnen hamnar i brunnen:

 • betong
 • kemikalier
 • målarfärg

Detta är dock sunt förnuft för de allra flesta. Kontakta din leverantör av dagvattenbrunnar för att få reda på vilken dagvattenbrunn som lämpar sig bäst för ditt behov!

Fastighet

Köket är hemmets hjärta och utgör en väldigt viktig del av din bostad. Det är en samlingsplats för din familj och även platsen där ni njuter av måltider tillsammans. Vissa experter på fastigheter menar att så mycket som 15 % av värdet på din bostad utgörs av kökets värde. Om du är missnöjd med ditt kök kan du genom en köksrenovering förändra köket på det sätt som du önskar. Du kan förändra det till dina drömmars kök och göra det än bättre än vad det någonsin tidigare har varit!

En köksrenovering kan vara mer eller mindre omfattande. Den kan till exempel innefatta en eller flera av följande delar:

 • en komplett omritning av hela våningsplanet
 • installation av dimbara lampor i taket
 • läggning av trägolv eller andra golvmaterial
 • en genomgång av de elektriska dragningarna
 • nya skåp och skåpsluckor
 • skräddarsydda bänkskivor av sten eller andra material
 • insättandet av en ny diskho i rostfritt stål
 • mosaik på väggen bakom spisen

Endast dina drömmar begränsar vad du kan göra – det är du som bestämmer hu din köksrenovering ska gå till och vad som ska göras!

Professionella köksrenoverare är specialister på köksrenovering

Företag som arbetar med att renovera kök tar ofta stor stolthet i sitt arbete. Därför kan de vanligtvis erbjuda en generös garanti på din köksrenovering. Så istället för att förlita dig på dig själv och dina vänner bör du ta hjälp av proffsen. Till skillnad från dig har de bland annat ett upparbetat nätverk med leverantörer av högkvalitativa material. Du kan därmed spara pengar på att låta dem utföra renoveringen av ditt kök. Dessutom sker det högst troligt snabbt och effektivt!

Det finns närmast oändliga möjligheter när det kommer till materialval och kombinationer av olika material i köket. Så konsultera gärna ditt lokala företag inom renoveringar för att få mer information om vad som skulle passa just ditt kök. Professionella köksrenoverare tar dock inga genvägar och slarvar inte med detaljerna. De levererar en hantverksmässig renovering av ditt kök som håller högsta möjliga kvalitet. Och du förtjänar ju bara det allra bästa – så snåla inte med budgeten för din köksrenovering!

Fastighet

Det är inte alla som vet vad relining innebär – ännu färre vad en reliningkonsult i Malmö gör. I följande exempel visas, i praktiken, vilken hjälp en sådan konsult i Malmö ger sina kunder. (Detta är ett påhittat exempel)

Reliningkonsult i Malmö – Brf Orren

Bostadsrättsföreningen Orren i Malmö byggdes 1981 och styrelsen inser att stammarna behöver inspekteras och eventuellt renoveras. Kanske måste till och med stambyte ske. Då styrelsen inte har fackmannakunskaper inom detta område kontaktar de en reliningkonsult i Malmö.

 • Fri rådgivning
  Första steget är att denna konsult kommer till styrelsen och berättar allmänt om vad relining är och hur detta i så fall skulle påverka de boende, föreningens ekonomi osv. Detta möte är kostnadsfritt och innebär att styrelsen får en tydligare inblick i vad arbetet innebär. I detta fall skulle styrelsen kunna kontakta fler reliningskonsulter i Malmö för att få mer information och kunna jämföra dessa. De beslutar sig däremot att gå vidare med just denna konsult.
 • Kontroll av förutsättningarna
  Första steget för en reliningkonsult är att genomföra besiktning och kontroll gällande förutsättningarna. Konsulten ser exempelvis på föreningens ekonomiska möjligheter, de tekniska alternativen samt hur detta projekt kan läggas upp tidsmässigt. Har konsulten haft reliningprojekt i Malmö tidigare kan planering av dessa visas för styrelsen för att påvisa arbetsflödet.
 • Offerter och upphandling
  När nu förutsättningarna finns tydligt noterade blir det betydligt enklare att ta in offerter från flera olika entreprenörer i Malmö. En reliningkonsult gör en behovsanalys och skriver sedan ett beställningsunderslag som innebär att samtliga entreprenörer får exakt den information som de behöver för att kunna utfärda en korrekt offert. Detta kan jämföras mot om styrelsen själva hade kontaktat flera olika entreprenörer och försökt beskriva vad de behövde hjälp med.
 • Leder projektet
  Om styrelsen har frågor under projektet kan de vända sig till sin reliningkonsult i Malmö. Det är sedan denna konsult som har all kontakt med entreprenörerna. De agerar därmed som ”kommunikationskanal” vilket innebär att konsulten tar hand om det mesta av arbetet och sedan kan förklara för styrelsen, på ett enklare sätt, vilka frågor de behöver ta ställning till.
 • Besiktar och granskar filmerna
  För att styrelsen ska vara säker på att arbetet är utfört på ett kvalitetssäkert sätt kommer även konsulten att besikta arbetet under processens gång. När sedan hela arbetet är slutfört sker även besiktning av de besiktningsfilmer som alltid skapas i samband med relining.
Bygginstruktioner

Nu mer än någonsin tidigare är det väldigt hett att köpa fritidshus. Men trots att marknaden för fritidsboenden just nu är väldigt het kan det blir kostsamt att göra felsteg. Om du ska köpa en befintlig fritidsbostad behöver du veta vad du ska kika efter innan du gör ditt köp. Ett enklare och på många sätt säkrare alternativ är att köpa ett nyckelfärdigt fritidshus.

Intresset för att köpa fritidsboenden ökade signifikant under det föregående året. Under den gångna våren och sommaren fick många svenskar upp ögonen för fritidshus i bakvattnet av pandemin. Denna trend ser nu ut att hålla i sig och bli varaktig, och efterfrågan på fritidsbostäder tycks till och med fortsätta att öka i år. Men det kan alltså bli en dyr affär om du inte är uppmärksam på de vanliga fallgroparna.

Vanliga problem i äldre fritidshus

Innan du köper ett befintligt fritidshus bör du göra en gedigen undersökning av huset. Det finns nämligen många saker som kan gå fel om du köper “grisen i säcken”.

Detta är några av de vanliga problemen som kan förekomma i äldre fritidsboenden:

 • Taket bör vara i gott skick och framför allt inte läcka.
 • Gamla eldragningar som måste åtgärdas kan bli kostsamma.
 • Dräneringen i huset är en annan viktig sak som du bör kontrollera.
 • Golvbrunnar som är äldre eller felinstallerade bör också kontrolleras.

Om fuktskador skulle uppstå på grund av golvbrunnarna täcks inte detta av din fritidshusförsäkring. För att kontrollera brunnarna bör du trampa kring dem med din fot. Skulle det kännas mjukt kan det potentiellt sett finnas fukt under golvbrunnen.

Du kan ofta upptäcka fukt i ett hus med hjälp av ditt luktsinne. Om det luktar lite unket i badrummet eller under diskhon är risken stor att det kan finnas en fuktskada.

Som du märker finns det en hel del att ha i åtanke när du ska köpa ett fritidshus. Äldre hus dras ofta med diverse problem och svagheter som kan leda till nödvändiga och kostsamma reparationer längre fram. Därför lönar det sig ofta att köpa ett nytt, nyckelfärdigt fritidshus istället för att leta på bostadsmarknaden efter äldre fritidsboenden.