Stambyte

Är det ofta stoppa i avloppen eller har du något annat återkommande och besvärande problem i din fastighet? Då kan det vara nödvändigt med ett stambyte – men det finns också saker du kan göra för att skjuta det ett par år på framtiden. Ett sätt är att vara noggrann med underhållet och ett annat att renovera stammarna om det finns fel och brister.

Underhåll av stammarna

Ett stambyte bör genomföras med någonstans mellan 30–60 års intervall och exakt hur länge dom håller beror dels på hur dom används, vilken kvalitet dom har men också hur dom underhålls. Den underhållnings du som fastighetsägare kan göra är att stamspola regelbundet – detta bör ske ungefär mellan vart tredje och vart femte år. Har du inte det för vana är det dags att börja – det kan ge stammarna en längre livslängd och därmed kan ett stambyte per automatik skjutas på längre.

Renovering

Är stammarna skadade eller i dåligt skick finns faktiskt i vissa fall ett alternativ till stambyte. Det kallas för relining och innebär att man renoverar rör och ledningar på insidan. Enkelt förklarat kan man säga att rören får ett nytt lager och därmed blir näst intill som nya på insidan.

Detta kan förlänga livslängden ett par år och dessutom är det billigare än ett stambyte. Det är dock inte alltid en möjlig lösning men det kan alltid vara värt att kolla upp om det är ett alternativ för din fastighet.

Ibland är stambyte nödvändigt

Oavsett om du underhållit stammarna noggrant och kanske till och med genomfört en relining så kommer ett byte av stammarna förr eller senare att vara nödvändigt. Det går helt enkelt inte att slippa ifrån och då är det bara att bita i det sura äpplet.

Eftersom det är ett stort och långdraget arbete är det bra att förbereda inför vad som komma skall. Du kan bland annat:

  • Informera dom boende om att ett stambyte ska äga rum
  • Ta in offerter från olika företag
  • Se över ekonomin – kanske behövs ett lån för att täcka kostnaderna

Att strunta i att byta stammarna när det behövs kan få förödande konsekvenser i form av svåra vattenskador. Även om du behöver ta ett lån för att genomföra bytet är det välinvesterade pengar – som dessutom höjer värdet på fastigheten.

Stambyte

Stambyte – hur ofta? Ja, det är en fråga som är ganska svår att svara på för en lekman. Det är också svårt för en fackman utan närmare kännedom om fastigheten och rören. När man talar om stambyte generellt talar man om de stammar som leder tapp- och spillvatten. De flesta större fastigheter har även stammar som leder varmvatten till elementen, men dessa tillhör ett separat system och utsätts för andra typer av påfrestningar.

”Stambyte – hur ofta?” Ja, hur ofta förekommer problem?

Man brukar säga att det bör utföras ett stambyte efter 30-60 år. Efter att 30 år har passerat är det alltså läge att börja vara på sin vakt. Om förekomsten av problem, så som läckage och stopp, börjar visa sig allt mer frekvent kan det vara ett tecken på att det är dags för ett byte.

Låt stambytesexperter inspektera

Om du är osäker på om rören behöver bytas är det bra att snarast möjligt kontakta en rörfirma. Den som väntar för länge kan få ångra det bittert, om en vattenskada sker. Många rörfirmor har gratis konsultation och platsbesök. Utan ett platsbesök är det mycket svårt att säkert konstatera om det är ett stambyte som kommer att lösa frekventa problem med läckage och stopp, eller om det kan finnas andra åtgärder som är lämpligare. Oavsett var i landet du bor bör det inte vara några större svårigheter att hitta en duktig rörfirma nära dig, som kan komma och titta lite närmare på problemet.

För att hitta en firma brukar det räcka att göra följande:

  • Sök på nätet
  • Hitta flera firmor och ta in offerter
  • Prata och be om referenser innan du tar ett beslut.

Vänta inte för länge

Den som underskattar vikten av ett stambyte, hur ofta det bör ske och kvaliteten på de nya rören kan få ångra det. Fastighetsskötare som negligerar undermåliga rör kan få betala en räkning mångdubbelt större än den för ett stambyte. Börjar det läcka från rören kan det åsamka vattenskador som kostar hundratusentals kronor att återställa.

När vattenskador väl har skett kan det inte ignoreras. Förutom att det leder till kostsamma renoveringar, skapar det en miljö där mögel kan frodas. Mögel i sin tur kan komma med en rad hälsobesvär, så som allergier, eksem och astma. Den fastighetsägare som aldrig ställer sig frågan ”Stambyte – hur ofta?” kan i värsta fall få konsekvenser som dessa.