Olika vägar till avloppsrenovering

bygg-och-hantverkare

Avloppsrör har en medellivslängd på ca 50 år. De kan hålla längre om de underhålls löpande men kan även ha betydligt kortare livslängd. Genom att regelbundet undersöka rören upptäcks eventuella skador eller problem tidigt och korrekt avloppsrenovering kan utföras. Det finns nämligen ett flertal olika alternativ. Vad passar bäst?

Stambyte

Den avloppsrenovering som är dyrast och mest omfattande är stambyte. Detta sker med ett intervall av ca 50 år och genomförs därmed ofta bara en gång per fastighet. Med stambyte menas att samtliga stammar (vatten- och avloppsrör) byts ut. Detta ut till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Eftersom de stora ”stammarna” i fastigheter är inbyggda innebär det att badrum behöver rivas och de som bor i lägenheten blir utan toalett och dusch under de veckor som denna avloppsrenovering pågår.

Relining

I likhet med stambyte sker relining om stammarna börjar gå sönder eller anses så gamla att risken för skada i framtiden är stor. Här sker däremot en avloppsrenovering utan att badrum och väggar behöver rivas ned. Istället förs ett speciellt material ner i rören och blåses fast mot innerväggen av röret med lufttryck. I detta läge stelnar materialet vilket innebär att ett inre rör skapats. Skulle nu det yttre röret gå sönder kommer fortfarande det inre hålla ihop och transportera vätskan som det är tänkt. Relining innebär därmed en ”rör i rör”-lösning.

Avloppsspolning

Avloppsspolning är egentligen inte en avloppsrenovering utan ska snarare ses som löpande underhåll och service. Om det luktar dåligt från avloppet eller att vattnet rinner undan onormalt sakta kan avloppsspolning genomföras för att vattnet ska ”dra med sig” sådant som fastnat. Ofta är det avlagringar som tas loss vilka annars kan påverka rören negativt.

Avloppsrenovering börjar alltid med en rörinspektion

För att avgöra vilken slags avloppsrenovering som behöver ske sker alltid en rörinspektion. En inspektion som genomförs med kameror som förs ner i rören och som med video och bilder tydligt kan visa på vad som behöver åtgärdas.

  • Dokumentation
  • Inför renovering
  • Kan kombineras med spolning

Att filma avloppen sker därmed både för att undersöka vad som ska renoveras och hur renoveringen utförts. Efter en avloppsrenovering är det nämligen viktigt att en dokumentation sker av rören. Detta både för att säkerställa sig om att renoveringen skett korrekt samt kunna påvisa detta för försäkringsbolaget vid eventuella skador. Det blir därmed även något tydligt att visa upp vid eventuell försäljning om frågor uppstår kring tidigare avloppsrenovering.

Rune Olofsson
Profilbild

Rune Olofsson

Jag är en krönikör med stort intresse av trender och näringsliv. Huvudsakliga områden jag hanterar utgår från trender och innovation. Betong och renoveringsfrågor är oftast fokus i vad jag skriver. Fast det är inte ovanligt med allt ifrån snickeriarbeten till trädgårdsdesign.
Om man önskar vidare läsning finns här ytterligare byggrelaterade artiklar.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *