Fastighet

Att hitta en flyttfirma i Borås är oftast inget problem, åtminstone inte för den som är ute i god tid. Däremot kan det vara värt att göra en del jämförelser innan man bokar en firma – både för att veta vad man betalar för och dels för att betala ett rimligt pris för dom tjänster man planerar att köpa.

Här följer några tips och råd kring vilka jämförelser som är bra att göra innan en bokning genomförs.

Firmornas tjänsteutbud

För att hitta en flyttfirma i Varberg som passar dig och dina behov är en bra första sak att jämföra vilka tjänster dom olika firmorna erbjuder. En del erbjuder bara bärhjälp och transport medan andra har ett betydligt större tjänsteutbud, så som:

 • Packhjälp
 • Magasinering
 • Flyttstäd

Fundera över vilka tjänster du har behov av – därefter kan du tack vare jämförelsen av tjänsteutbudet fortsätta med uteslutningsmetoden för att få fram dom flyttfirmor som kan hjälpa dig.

Priser vid flytthjälp

Att jämföra priser inför köp av tjänster eller produkter är alltid bra, och så även för dig som ska boka en flyttfirma. I och kring Borås finns en del att välja bland och därför är det klokt att be om offerter – gärna från minst 4–5 stycken men gärna fler om utbudet visar sig stort. Se sedan till att gå igenom offerterna i lugn och ro – kolla vad som ingår i priset och vilka eventuella kostnader som kan tänkas komma till under flyttens gång.

Se på referenser på din flyttfirma i Borås

Ett annat bra tips inför valet av flyttfirma i Borås är att ta reda på vad tidigare kunder tycker – är dom nöjda med företaget eller finns många klagomål? Att anlita en flyttfirma som många varit missnöjda med är kanske inte så smart, även om det kanske innebär ett mycket lägre pris.

Be om referenser och/eller kolla på nätet efter omdömen. Känner du någon som nyligen flyttat och då använt sig av en flyttfirma kanske denne också har några bra tips och råd att komma med inför din flytt.

Sist men inte minst bör du också se till att den flyttfirma du slutligen väljer för din flytt till, från eller inom Borås har försäkringar som täcker om eventuella skador skulle uppstå på någon eller några av dina ägodelar.

Fastighet

Det finns ett väldigt begränsat utbud av fossila bränslen i vår värld och omställningen till gröna energikällor är en snöboll som just har påbörjat sin rullning nedför en massiv kulle. Men visste du att det faktiskt finns ett överflöd av energi under våra fötter och att vi kan dra nytta av den solenergi som lagras i berggrunden? Här berättar vi varför du borde överväga att installera bergvärme och låta den värma upp din bostad i framtiden!

Fördelarna med att installera bergvärme

Det finns många fördelar med att installera bergvärme och på så vis värma upp bostaden med den solenergi som finns lagrad i berggrunden. Dessa är några av de främsta fördelarna (utan inbördes ordning):

 1. Bergvärme är en väldigt effektiv form av uppvärmning. Det krävs förvisso en del el för att driva en luftvärmepump. Detta beror på att pumpen transporterar energi från berggrunden in i din bostad. Men samtidigt får du mer värme för pengarna än vad du erbjuds genom andra former av uppvärmning. Därför kan du i längden spara pengar på denna mer effektiva uppvärmning av din bostad.
 2. Bergvärmepumpar är tysta. En annan anledning till att många svenska bostadsägare väljer att installera bergvärme är att bergvärmepumpar är tysta. Det finns ingen utrustning som är placerad på ytan, till exempel i din trädgård eller på fastigheten, som ger upphov till oljud. Därför är dessa pumpar väldigt tysta och ljudet är egentligen begränsat till luftcirkulationen.
 3. Bergvärme kan även användas för att kyla ner bostaden. Visste du att du även kan använda en bergvärmepump för att kyla ner din bostad? Det kallas då för bergkyla och fungerar i grund och botten likadant som uppvärmning men omvänt. Varm luft transporteras då inte in i din bostad utan istället ut från denna och ner i berggrunden.
 4. Ett bergvärmesystem har en väldigt lång livslängd. Ytterligare en anledning till att det är populärt att installera bergvärme är värmesystemens långa livslängd. Själva bergvärmepumpen har en livslängd på flera decennier och även när pumpen behöver bytas ut har ofta borrhålen ganska många år kvar som de kan användas. Eftersom själva installationen är den dyraste delen av den initiala kostnaden kan du därmed förlänga systemets livslängd genom att helt enkelt låta byta ut pumpen.
Fastighet

Från 1860 till 1960 var Uppsala en klassisk industristad. Inriktningen har däremot ändrats rejält sedan dess. Nu är sjukhuset, universitetet och tjänstesektorn mycket stora. Ett av hantverksföretagen i staden är JO´s Fönsterbyggarna vars specialitet är fönsterbyte.

Projektledning med spetskompetens

På företagets hemsida presenteras företaget som specialister inom fönsterbyte och fönsterrenoveringar. Det är detta som är deras huvudsyssla vilket gör att de kan åta sig flera extra komplicerade arbeten. Oavsett arbete har de alltid projektledning och tar ansvar från allt från förbesiktning och montering till garanti.

Genomför fönsterbyte i Uppsala, Västerås och Stockholm

Med säte i Enköping kan företaget ta emot arbeten både från Uppsala, Västerås, Stockholm och mindre städer inom detta område. Framförallt har företaget fokus på fönsterbyte på BRF och hyresrätter.

Utför fönsterbyte på 1 – 3 dagar

Hur lång tid ett fönsterbyte tar beror självklart på omfattningen och arbetets komplexitet. Men de anger på hemsidan att ett riktmärke är 1 – 3 dagar. Detta förutsatt att arbetet sker i Uppsala, Stockholm eller inom någon annan närliggande stad. Är det längre bort kan även ytterligare restid uppstå.

För att kunderna ska se förloppet och förstå vad som kommer att ske arbetar företaget alltid med ett tydligt flödesschema. En så kallad kontrollplan sätts på insidan av ytterdörren där de olika momenten presenteras för den boende.

Information är särskilt viktigt i bostadsrätter och hyresfastigheter där det inte är den boende som har beställt fönsterbyte utan fastighetsägaren.

Söker kostnadseffektiva lösningar

Ett fönsterbyte innebär ofta en långsiktig ekonomisk besparing. Detta utifrån flera faktorer.

 • Energibesparande
  Att byta fönster är ett av de mest effektiva sätten att minska energiåtgången i en bostad. Detta inte minst om det är äldre fönster och/eller eluppvärmd bostad. Hur mycket en bostadsrättsförening kan spara på uppvärmningskostnaden går att beräkna i förväg.
 • Mindre underhåll
  Flera av dagens fönstermodeller har extremt litet krav på underhåll. Det innebär även en långsiktig besparing i förhållande till att underhålla de äldre fönster som sitter på plats och löpande behöver underhåll.

Alltid fri offert

Gratis offert kan begäras antingen direkt via hemsidan eller via kontakt med företaget. Som de flesta hantverkare behöver företaget åka till platsen där fönsterbytet ska ske för att se alla förutsättningar. Det är därmed grunden för att en korrekt offert ska kunna ges. Arbetet omfattas av ROT-avdraget och innebär därmed avdrag på 30 % på den arbetskostnad som uppstår.

Fastighet

Så som det ser ut idag, behöver alla fastigheter någon gång genomgå ett stambyte. Hur ofta det ska ske varierar starkt. Ofta brukar det behöva göras någon gång mellan 40 och 60:e år, men det finns flera faktorer som påverkar rörens livslängd. Hit hör till exempel invändig korrosion och det vardagliga bruket i fastigheten.

Stambyte – hur ofta?

“Stambyte, hur ofta?”. Den frågan är svår att ge ett generellt svar på. Som nämnt i inledningen behöver ett byte oftast göras någon mellan vart 40:e och vart 60:e år. Samtidigt kan mängder av rörfirmor vittna om undermåliga ledningar och stammar i fastigheter som inte är mer än 30 år gamla. Ett stambyte – hur ofta det ska göras – kan alltså skilja sig väsentligt från fall till fall och fastighet till fastighet. Faktorer som påverkar är till exempel:

 • Hur det vardagliga bruket ser ut
 • Invändig korrosion.

Relining skjuter upp behovet

Tekniken kring relining, det vill säga rörrenovering eller rörinfodring, utvecklas ständigt. Enkelt beskrivet innebär detta att plast sprutas in i befintliga rör, och när plasten stelnar, bildas ett nytt rör. En del menar att dessa nya rör får samma livslängd som de gamla, men det råder det delade meningar om. Metoden har inte använts mer än i drygt 25 år, så mer forskning behövs för att med säkerhet kunna bedöma de långsiktiga konsekvenserna av en rörinfodring.

Men idag kan det inte anses vara ett säkert substitut för ett traditionellt stambyte, anser de allra flesta. Det kan vara ett fint, hållbart och miljövänligt komplement, men ett komplett stambyte kommer att behöva göras förr eller senare. En faktor att beakta är att plasten som förs in minskar rörens diameter. Förvisso kan det förbättra rörens funktion till en början, men det går inte att göra hur många gånger som helst.

Varför söker många efter alternativ för stambyte?

Ett traditionellt stambyte (hur ofta det behöver göras varierar) är en kostsam, utdragen och komplex process. Det innebär en stor investering för fastighetsägaren, och det innebär praktiska bekymmer för de som bor i lägenheterna. Genom att renovera rören går detta att skjuta upp behovet av ett stambyte med ganska många år. Dessutom tar en renovering normalt bara ett par dagar, medan ett komplett byte ofta tar flera månader att genomföra från början till slut.

Fastighet

Avloppsrör har en medellivslängd på ca 50 år. De kan hålla längre om de underhålls löpande men kan även ha betydligt kortare livslängd. Genom att regelbundet undersöka rören upptäcks eventuella skador eller problem tidigt och korrekt avloppsrenovering kan utföras. Det finns nämligen ett flertal olika alternativ. Vad passar bäst?

Stambyte

Den avloppsrenovering som är dyrast och mest omfattande är stambyte. Detta sker med ett intervall av ca 50 år och genomförs därmed ofta bara en gång per fastighet. Med stambyte menas att samtliga stammar (vatten- och avloppsrör) byts ut. Detta ut till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Eftersom de stora ”stammarna” i fastigheter är inbyggda innebär det att badrum behöver rivas och de som bor i lägenheten blir utan toalett och dusch under de veckor som denna avloppsrenovering pågår.

Relining

I likhet med stambyte sker relining om stammarna börjar gå sönder eller anses så gamla att risken för skada i framtiden är stor. Här sker däremot en avloppsrenovering utan att badrum och väggar behöver rivas ned. Istället förs ett speciellt material ner i rören och blåses fast mot innerväggen av röret med lufttryck. I detta läge stelnar materialet vilket innebär att ett inre rör skapats. Skulle nu det yttre röret gå sönder kommer fortfarande det inre hålla ihop och transportera vätskan som det är tänkt. Relining innebär därmed en ”rör i rör”-lösning.

Avloppsspolning

Avloppsspolning är egentligen inte en avloppsrenovering utan ska snarare ses som löpande underhåll och service. Om det luktar dåligt från avloppet eller att vattnet rinner undan onormalt sakta kan avloppsspolning genomföras för att vattnet ska ”dra med sig” sådant som fastnat. Ofta är det avlagringar som tas loss vilka annars kan påverka rören negativt.

Avloppsrenovering börjar alltid med en rörinspektion

För att avgöra vilken slags avloppsrenovering som behöver ske sker alltid en rörinspektion. En inspektion som genomförs med kameror som förs ner i rören och som med video och bilder tydligt kan visa på vad som behöver åtgärdas.

 • Dokumentation
 • Inför renovering
 • Kan kombineras med spolning

Att filma avloppen sker därmed både för att undersöka vad som ska renoveras och hur renoveringen utförts. Efter en avloppsrenovering är det nämligen viktigt att en dokumentation sker av rören. Detta både för att säkerställa sig om att renoveringen skett korrekt samt kunna påvisa detta för försäkringsbolaget vid eventuella skador. Det blir därmed även något tydligt att visa upp vid eventuell försäljning om frågor uppstår kring tidigare avloppsrenovering.