Ventilation och luftrenare– allt man behöver veta

bygg-och-hantverkare

Inomhusluften är idag betydligt mycket mer förorenad än vad den var förr i tiden. Därför kan det vara smart att investera i god ventilation och luftrenare för att bibehålla en god hälsa. Inomhus finns alltså många föroreningar som kan påverka andningsvägar, ögon, hud och inre organ.

Ventilation och luftrenare– skillnaden

Ventilation luftrenare

Ventilation innebär att förorenad luft byts ut mot frisk luft. En bra ventilation kan minska halten av föroreningar i luften men den kan inte ta bort allt. Föroreningshalten kan, förutom med hjälp av ventilationen, minskas av luftrenare. Luftrenaren fungerar så att luften i rummet får cirkulera genom filter. Med hjälp av partikelfiltret kan vissa fasta luftföroreningar tas bort. Ventilationen utformas för att ventilera hela lokalen medan en luftrenare kan placeras i ett rum och renar utrymmets luft.

Varje lokal måste ha en fungerande allmänventilation eftersom inomhusluften kan innehålla många olika föroreningar. Luftflödet behöver ha korrekt storlek och får inte heller vara för starkt eftersom det kan skapa drag.

Konsekvenser av dålig ventilation

Om man vistas i en byggnad finns det många problem som kan kopplas ihop med att man är där. Byggnadsrelaterad ohälsa, till exempel problem som kommer från fuktskador i byggnaden kan förvärras av dålig ventilation. Grunden kan vara vattenläckage eller dålig byggluft och den dåliga ventilationen kommer att försvåra besvären. Det är också vanligt med arbetsplatser där farliga ämnen sprids. Exempelvis vid byggverksamhet men även hos nagel- och hårsalonger sprids mycket farliga ämnen som måste föras bort. Om det inte finns en fungerande ventilation kommer det att skada de som arbetar där.

Fördelar med luftrenare

Ventilationen är själva grundbulten för byggnader men luftrenare fyller en viktig funktion. Följande fördelar finns med luftrenare:

  • Bra inomhusluft är viktigt och en luftrenare kan minska astma eller allergier.
  • Luften renas från skadliga partiklar och hudbesvär som rodnader eller torrhet kan bli bättre.
  • Eftersom luften blir renare och det går att andas bättre, förbättras även den generella hälsan och man blir inte sjuk lika ofta.
  • Vissa luftrenare kan ta bort virus från luften. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla virus inte är luftburna.
Engelbrekt Strömberg
Profilbild

Engelbrekt Strömberg

Titta gärna på dessa inlägg för nyheter som rör diverse branscher. Jag diskuterar gärna näringsfrågor och skriver gärna om dessa. Hushållsnära tjänster Är tongivande i vad jag skriver. Samtidigt blir det också inlägg som rör andra inriktningar. Jag hoppas att du uppskattar dessa texter!

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *