Golv

Om du vill lägga nytt golv i din bostad kan du självklart göra det på egen hand. Men som du kan läsa mer om nedan finns det flera goda anledningar till att anlita en firma som sysslar med parkettläggning i Lund. Även om du är händig och har alla de rätta verktygen kanske inte slutresultatet på golvet blir så som du tänkt dig. Och det är ju både tråkigt och onödigt. Det kan också visa sig att det tar längre tid än vad du planerat, tid som du hade kunnat lägga på annat roligare istället.

Olika typer av parkettgolv

Så vilka sorters golv läggs vanligtvis vid parkettläggning i Lund? Den vanligaste typen av parkettgolv är lamellparkett. Detta golv är uppbyggt i tre lager med baksida, stomme och ett övre lager som är ett slitskikt. Det övre, eller yttersta, lagret går att behandla och slipa. Man kan också välja vilken tjocklek som det övre lagret ska ha. Lamellparkett finns i de flesta träslag och med olika ytbehandlingar.

Det finns även så kallade massiva parkettgolv. Detta golv har inte flera lager utan består av ett enda kraftigare lager av trä. Fördelen med massiva parkettgolv är att de kan slipas flera gånger, men nackdelen är att de är känsliga för torka och fukt.

Är du osäker på vilken typ av parkettgolv du vill ha? Det kan en specialist hjälpa dig med för att finna vad som passar just dig och ditt hem bäst.

Fördelar med parkettläggning i Lund

Även om du givetvis själv kan lägga ett parkettgolv i din bostad, sommarhus eller vad du än vill ha det, finns det flera fördelar med att istället anlita ett proffs på parkettläggning i Lund. Fördelarna är till exempel att:

 • Golvet kan bli jämnare (det vill säga att du slipper knarrandet när du går på det).
 • Skarvarna kan bli bättre och snyggare än om du själv gör det.
 • Du får antagligen en snabbare parkettläggning än om du själv skulle lägga golvet.
 • Golvet passar dig och ditt hem.
 • Golvet är av hög kvalitet med en lång livstid.
 • Du får råd och tips om hur du ska sköta och underhålla golvet framöver.
Fastighet

Att hitta en flyttfirma i Borås är oftast inget problem, åtminstone inte för den som är ute i god tid. Däremot kan det vara värt att göra en del jämförelser innan man bokar en firma – både för att veta vad man betalar för och dels för att betala ett rimligt pris för dom tjänster man planerar att köpa.

Här följer några tips och råd kring vilka jämförelser som är bra att göra innan en bokning genomförs.

Firmornas tjänsteutbud

För att hitta en flyttfirma i Varberg som passar dig och dina behov är en bra första sak att jämföra vilka tjänster dom olika firmorna erbjuder. En del erbjuder bara bärhjälp och transport medan andra har ett betydligt större tjänsteutbud, så som:

 • Packhjälp
 • Magasinering
 • Flyttstäd

Fundera över vilka tjänster du har behov av – därefter kan du tack vare jämförelsen av tjänsteutbudet fortsätta med uteslutningsmetoden för att få fram dom flyttfirmor som kan hjälpa dig.

Priser vid flytthjälp

Att jämföra priser inför köp av tjänster eller produkter är alltid bra, och så även för dig som ska boka en flyttfirma. I och kring Borås finns en del att välja bland och därför är det klokt att be om offerter – gärna från minst 4–5 stycken men gärna fler om utbudet visar sig stort. Se sedan till att gå igenom offerterna i lugn och ro – kolla vad som ingår i priset och vilka eventuella kostnader som kan tänkas komma till under flyttens gång.

Se på referenser på din flyttfirma i Borås

Ett annat bra tips inför valet av flyttfirma i Borås är att ta reda på vad tidigare kunder tycker – är dom nöjda med företaget eller finns många klagomål? Att anlita en flyttfirma som många varit missnöjda med är kanske inte så smart, även om det kanske innebär ett mycket lägre pris.

Be om referenser och/eller kolla på nätet efter omdömen. Känner du någon som nyligen flyttat och då använt sig av en flyttfirma kanske denne också har några bra tips och råd att komma med inför din flytt.

Sist men inte minst bör du också se till att den flyttfirma du slutligen väljer för din flytt till, från eller inom Borås har försäkringar som täcker om eventuella skador skulle uppstå på någon eller några av dina ägodelar.

Fastighet

Det finns ett väldigt begränsat utbud av fossila bränslen i vår värld och omställningen till gröna energikällor är en snöboll som just har påbörjat sin rullning nedför en massiv kulle. Men visste du att det faktiskt finns ett överflöd av energi under våra fötter och att vi kan dra nytta av den solenergi som lagras i berggrunden? Här berättar vi varför du borde överväga att installera bergvärme och låta den värma upp din bostad i framtiden!

Fördelarna med att installera bergvärme

Det finns många fördelar med att installera bergvärme och på så vis värma upp bostaden med den solenergi som finns lagrad i berggrunden. Dessa är några av de främsta fördelarna (utan inbördes ordning):

 1. Bergvärme är en väldigt effektiv form av uppvärmning. Det krävs förvisso en del el för att driva en luftvärmepump. Detta beror på att pumpen transporterar energi från berggrunden in i din bostad. Men samtidigt får du mer värme för pengarna än vad du erbjuds genom andra former av uppvärmning. Därför kan du i längden spara pengar på denna mer effektiva uppvärmning av din bostad.
 2. Bergvärmepumpar är tysta. En annan anledning till att många svenska bostadsägare väljer att installera bergvärme är att bergvärmepumpar är tysta. Det finns ingen utrustning som är placerad på ytan, till exempel i din trädgård eller på fastigheten, som ger upphov till oljud. Därför är dessa pumpar väldigt tysta och ljudet är egentligen begränsat till luftcirkulationen.
 3. Bergvärme kan även användas för att kyla ner bostaden. Visste du att du även kan använda en bergvärmepump för att kyla ner din bostad? Det kallas då för bergkyla och fungerar i grund och botten likadant som uppvärmning men omvänt. Varm luft transporteras då inte in i din bostad utan istället ut från denna och ner i berggrunden.
 4. Ett bergvärmesystem har en väldigt lång livslängd. Ytterligare en anledning till att det är populärt att installera bergvärme är värmesystemens långa livslängd. Själva bergvärmepumpen har en livslängd på flera decennier och även när pumpen behöver bytas ut har ofta borrhålen ganska många år kvar som de kan användas. Eftersom själva installationen är den dyraste delen av den initiala kostnaden kan du därmed förlänga systemets livslängd genom att helt enkelt låta byta ut pumpen.
Fastighet

Från 1860 till 1960 var Uppsala en klassisk industristad. Inriktningen har däremot ändrats rejält sedan dess. Nu är sjukhuset, universitetet och tjänstesektorn mycket stora. Ett av hantverksföretagen i staden är JO´s Fönsterbyggarna vars specialitet är fönsterbyte.

Projektledning med spetskompetens

På företagets hemsida presenteras företaget som specialister inom fönsterbyte och fönsterrenoveringar. Det är detta som är deras huvudsyssla vilket gör att de kan åta sig flera extra komplicerade arbeten. Oavsett arbete har de alltid projektledning och tar ansvar från allt från förbesiktning och montering till garanti.

Genomför fönsterbyte i Uppsala, Västerås och Stockholm

Med säte i Enköping kan företaget ta emot arbeten både från Uppsala, Västerås, Stockholm och mindre städer inom detta område. Framförallt har företaget fokus på fönsterbyte på BRF och hyresrätter.

Utför fönsterbyte på 1 – 3 dagar

Hur lång tid ett fönsterbyte tar beror självklart på omfattningen och arbetets komplexitet. Men de anger på hemsidan att ett riktmärke är 1 – 3 dagar. Detta förutsatt att arbetet sker i Uppsala, Stockholm eller inom någon annan närliggande stad. Är det längre bort kan även ytterligare restid uppstå.

För att kunderna ska se förloppet och förstå vad som kommer att ske arbetar företaget alltid med ett tydligt flödesschema. En så kallad kontrollplan sätts på insidan av ytterdörren där de olika momenten presenteras för den boende.

Information är särskilt viktigt i bostadsrätter och hyresfastigheter där det inte är den boende som har beställt fönsterbyte utan fastighetsägaren.

Söker kostnadseffektiva lösningar

Ett fönsterbyte innebär ofta en långsiktig ekonomisk besparing. Detta utifrån flera faktorer.

 • Energibesparande
  Att byta fönster är ett av de mest effektiva sätten att minska energiåtgången i en bostad. Detta inte minst om det är äldre fönster och/eller eluppvärmd bostad. Hur mycket en bostadsrättsförening kan spara på uppvärmningskostnaden går att beräkna i förväg.
 • Mindre underhåll
  Flera av dagens fönstermodeller har extremt litet krav på underhåll. Det innebär även en långsiktig besparing i förhållande till att underhålla de äldre fönster som sitter på plats och löpande behöver underhåll.

Alltid fri offert

Gratis offert kan begäras antingen direkt via hemsidan eller via kontakt med företaget. Som de flesta hantverkare behöver företaget åka till platsen där fönsterbytet ska ske för att se alla förutsättningar. Det är därmed grunden för att en korrekt offert ska kunna ges. Arbetet omfattas av ROT-avdraget och innebär därmed avdrag på 30 % på den arbetskostnad som uppstår.

Byggråd

Att fälla träd kan ha olika innebörd beroende på om man ska fälla träd på den egna tomten, om skogsägaren ska gallra i större skogspartier eller om kommunen ska ta bort träd för att exempelvis ta bort sjuka träd. Trädfällning kan alltså utföras utifrån olika skäl och nedan kommer vi gå in närmare på dessa skäl.

Rent generellt kan man säga att träd har flera positiva värden och ger sin omgivande miljö en god karaktär. Träd och skog har stort rekreativt värde där folk kan umgås och njuta av naturen. Framförallt i städer fyller träd och grönska en viktig funktion. Träden är också viktiga för både djur- och övrigt växtliv.

Att fälla träd bör därför inte göras lättvindigt men trots det finns det tillfällen som trädfällning behöver göras. Om träden står på en kommunal plats sker fällning av träd oftast restriktivt, som till exempel om trädet skuggar en viss plats eller om de fallande löven kommer in på en angränsande tomt.

Trädfällning av säkerhetsskäl

Som vi redan varit inne lite på kan trädfällning vara aktuellt på grund av säkerheten. Det kan till exempel handla om:

 • Att trädet är sjukt eller är i så pass dålig kondition att det anses vara farligt då det kan falla
 • Att försöka förhindra spridning av en sjukdom bland träden innan det blir i så dålig kondition att det blir en säkerhetsrisk
 • Att trädet utgör en risk eller fara för allmänhet eller fastighetsägare, till exempel om det står för nära järnvägar eller ledningsgator

Det kan vara så att trädet står på ett område med så kallat trädfällningsförbud behöver en ansökan om marklov lämnas och godkännas innan trädfällningen kan påbörjas. Det kan också vara så att trädet ingår i kategorin om skyddsvärda träd, vilket gör att speciella regler gäller.

Estetiska och utvecklingsmässiga skäl

Även om träden fyller en viktig funktion kan man vilja fälla något enstaka, eller flera, träd utifrån mer estetiska skäl. Man kan vilja få bort träd för att de skymmer utsikten, är i vägen för en utbyggnad eller liknande. Det kan också handla om andra saker såsom:

 • Att föryngra trädbeståndet
 • Att gynna utvecklingen hos de omgivande träden.
Stambyte

Stambyte – hur ofta? Ja, det är en fråga som är ganska svår att svara på för en lekman. Det är också svårt för en fackman utan närmare kännedom om fastigheten och rören. När man talar om stambyte generellt talar man om de stammar som leder tapp- och spillvatten. De flesta större fastigheter har även stammar som leder varmvatten till elementen, men dessa tillhör ett separat system och utsätts för andra typer av påfrestningar.

”Stambyte – hur ofta?” Ja, hur ofta förekommer problem?

Man brukar säga att det bör utföras ett stambyte efter 30-60 år. Efter att 30 år har passerat är det alltså läge att börja vara på sin vakt. Om förekomsten av problem, så som läckage och stopp, börjar visa sig allt mer frekvent kan det vara ett tecken på att det är dags för ett byte.

Låt stambytesexperter inspektera

Om du är osäker på om rören behöver bytas är det bra att snarast möjligt kontakta en rörfirma. Den som väntar för länge kan få ångra det bittert, om en vattenskada sker. Många rörfirmor har gratis konsultation och platsbesök. Utan ett platsbesök är det mycket svårt att säkert konstatera om det är ett stambyte som kommer att lösa frekventa problem med läckage och stopp, eller om det kan finnas andra åtgärder som är lämpligare. Oavsett var i landet du bor bör det inte vara några större svårigheter att hitta en duktig rörfirma nära dig, som kan komma och titta lite närmare på problemet.

För att hitta en firma brukar det räcka att göra följande:

 • Sök på nätet
 • Hitta flera firmor och ta in offerter
 • Prata och be om referenser innan du tar ett beslut.

Vänta inte för länge

Den som underskattar vikten av ett stambyte, hur ofta det bör ske och kvaliteten på de nya rören kan få ångra det. Fastighetsskötare som negligerar undermåliga rör kan få betala en räkning mångdubbelt större än den för ett stambyte. Börjar det läcka från rören kan det åsamka vattenskador som kostar hundratusentals kronor att återställa.

När vattenskador väl har skett kan det inte ignoreras. Förutom att det leder till kostsamma renoveringar, skapar det en miljö där mögel kan frodas. Mögel i sin tur kan komma med en rad hälsobesvär, så som allergier, eksem och astma. Den fastighetsägare som aldrig ställer sig frågan ”Stambyte – hur ofta?” kan i värsta fall få konsekvenser som dessa.