Bygginstruktioner

Kbsab är ett av de företag  som hyr ut byggnadsställningar i Uddevalla samt erbjuder montering/demontering och annan service kring dessa. Vad erbjuder företaget för tjänster? Vilka är deras kunder?

Kort om företaget

År 2011 grundades företaget Kungälvs byggnadsställningar. Från början var det en ren bemanningsverksamhet men övergick till att även hyra ut byggnadsställningar samt personal vid behov. År 2021 hade företaget 6 anställda och utförde arbeten över stora delar av Västsverige.

Kort om tjänster

Företaget har två primära tjänster som erbjuds till dess kunder:

 • Bemanning
  Företaget började som ett bemanningsföretag – och är fortfarande stora inom detta. Vid tillfälliga ordertoppar, eller sjukdom hos personalen, kan företag hyra in personal från Kbsab. Detta med allt från snickare och målare till ställningsmontörer.
 • Byggnadsställningar
  Allt från fasadställningar till industriställningar hyrs ut under kortare och längre perioder. I de flesta fall monteras ställningarna av personalen vilket därmed garanterar att dessa skapar den säkerhet som efterfrågas.

Med säkerhet i fokus

Kbsab har säkerhet i fokus – utifrån flera aspekter. Företaget är medlem i STIB. Det är en rikstäckande organisation för ställningsentreprenörer. Genom detta medlemskap åtar de sig att följa organisationens riktlinjer. Företaget är även med i branschorganisationen Svenska Byggindustrier.

För att kunna vara transparent gällande utbildning och kompetens är företaget ansluten till ID06. Det innebär även att varje person på arbetsplatsen mycket enkelt kan ”kopplas” till rätt arbetsgivare. Vid en inspektion kan alltså detta enkelt presenteras. ID06 visar även att personalen har rätt kompetens utifrån vilket arbete som ska utföras. Företaget har AA vilket visar på en mycket god ekonomisk ställning. Det är något som framförallt leverantörer brukar titta på inför fakturering och eventuellt kreditgivning.

Byggnadsställningar nära Uddevalla

Uddevalla
Ksab har sin postadress i Uddevalla och utgår därmed från denna stad. Det är även en av de större städerna i Västsverige och där ett flertal arbeten utförs. Men företaget genomför även uppdrag i städer ett par mil från Uddevalla.

Vänersborg
De tre större städerna som nämns på hemsidan är Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Det går även att läsa artiklar om arbetet som utförs i de olika städer och i vissa fall se bilder på referensobjekt.

Trollhättan
Det är ca 3 mil från Uddevalla till Trollhättan. Det är därmed naturligt för företaget att även marknadsföra sina tjänster här.

Fastighet

Dagvattenbrunnar kallas de brunnar som samlar upp dagvatten från diken och gator. De är ofta tillverkade i betong och kan även förses med intagsgaller. Intagsgallret är ofta av järn och kan vara antingen kupolformat eller plant. Men du kan även införskaffa en dagvattenbrunn som är tillverkad i ett annat material och levereras utan intagsgaller. Svenskt Avlopp är ett exempel på en leverantör av denna typ av brunnar.

En dagvattenbrunn samlar upp dagvatten från olika ytor

Precis som namnet antyder är en dagvattenbrunn en brunn som tar emot ett inflöde av dagvatten. Det vatten som flödar in i brunnet är med andra ord regnvatten och/eller smältvatten. Det kan dock även röra sig om dräneringsvatten som rinner från hårda ytor såsom tak eller gator och vidare ner i brunnen. Dagvatten kan dock föra med sig föroreningar på sin färd och behöver därför hanteras med detta i åtanke.

För att samla upp det dagvatten som flödar i diken och på gator används en dagvattenbrunn. Dagvattnet är nämligen en bristvara i stora delar av vårt samhälle idag. I framför allt mer tätbebyggda områden kan dagvattnet av olika anledningar ligga kvar på marken. För när det saknas naturliga lösningar för detta behöver man hjälpa marken på traven genom att installera en dagvattenbrunn.

Använd inte dagvattenbrunnen som en soptunna

Som de flesta säkert förstår är en dagvattenbrunn inte en soptunna. Därför bör du aldrig kasta skräp eller hälla kemikalier i dagvattenbrunnar. Det vatten som flödar in i dessa brunnar kommer nämligen slutligen att flöda vidare ut i naturen. Där hamnar vattnet i åar, bäckar och dammar. Slutligen kommer vattnet hamnar i havet och av denna anledning är det viktigt att inte förorena vattnet.

Så var noga med att inte göra dig av med kemikalier eller skräp via en dagvattenbrunn! Och det är särskilt viktigt att tänka på att inte vatten som innehåller följande ämnen hamnar i brunnen:

 • betong
 • kemikalier
 • målarfärg

Detta är dock sunt förnuft för de allra flesta. Kontakta din leverantör av dagvattenbrunnar för att få reda på vilken dagvattenbrunn som lämpar sig bäst för ditt behov!

Fastighet

Köket är hemmets hjärta och utgör en väldigt viktig del av din bostad. Det är en samlingsplats för din familj och även platsen där ni njuter av måltider tillsammans. Vissa experter på fastigheter menar att så mycket som 15 % av värdet på din bostad utgörs av kökets värde. Om du är missnöjd med ditt kök kan du genom en köksrenovering förändra köket på det sätt som du önskar. Du kan förändra det till dina drömmars kök och göra det än bättre än vad det någonsin tidigare har varit!

En köksrenovering kan vara mer eller mindre omfattande. Den kan till exempel innefatta en eller flera av följande delar:

 • en komplett omritning av hela våningsplanet
 • installation av dimbara lampor i taket
 • läggning av trägolv eller andra golvmaterial
 • en genomgång av de elektriska dragningarna
 • nya skåp och skåpsluckor
 • skräddarsydda bänkskivor av sten eller andra material
 • insättandet av en ny diskho i rostfritt stål
 • mosaik på väggen bakom spisen

Endast dina drömmar begränsar vad du kan göra – det är du som bestämmer hu din köksrenovering ska gå till och vad som ska göras!

Professionella köksrenoverare är specialister på köksrenovering

Företag som arbetar med att renovera kök tar ofta stor stolthet i sitt arbete. Därför kan de vanligtvis erbjuda en generös garanti på din köksrenovering. Så istället för att förlita dig på dig själv och dina vänner bör du ta hjälp av proffsen. Till skillnad från dig har de bland annat ett upparbetat nätverk med leverantörer av högkvalitativa material. Du kan därmed spara pengar på att låta dem utföra renoveringen av ditt kök. Dessutom sker det högst troligt snabbt och effektivt!

Det finns närmast oändliga möjligheter när det kommer till materialval och kombinationer av olika material i köket. Så konsultera gärna ditt lokala företag inom renoveringar för att få mer information om vad som skulle passa just ditt kök. Professionella köksrenoverare tar dock inga genvägar och slarvar inte med detaljerna. De levererar en hantverksmässig renovering av ditt kök som håller högsta möjliga kvalitet. Och du förtjänar ju bara det allra bästa – så snåla inte med budgeten för din köksrenovering!

Fastighet

Det är inte alla som vet vad relining innebär – ännu färre vad en reliningkonsult i Malmö gör. I följande exempel visas, i praktiken, vilken hjälp en sådan konsult i Malmö ger sina kunder. (Detta är ett påhittat exempel)

Reliningkonsult i Malmö – Brf Orren

Bostadsrättsföreningen Orren i Malmö byggdes 1981 och styrelsen inser att stammarna behöver inspekteras och eventuellt renoveras. Kanske måste till och med stambyte ske. Då styrelsen inte har fackmannakunskaper inom detta område kontaktar de en reliningkonsult i Malmö.

 • Fri rådgivning
  Första steget är att denna konsult kommer till styrelsen och berättar allmänt om vad relining är och hur detta i så fall skulle påverka de boende, föreningens ekonomi osv. Detta möte är kostnadsfritt och innebär att styrelsen får en tydligare inblick i vad arbetet innebär. I detta fall skulle styrelsen kunna kontakta fler reliningskonsulter i Malmö för att få mer information och kunna jämföra dessa. De beslutar sig däremot att gå vidare med just denna konsult.
 • Kontroll av förutsättningarna
  Första steget för en reliningkonsult är att genomföra besiktning och kontroll gällande förutsättningarna. Konsulten ser exempelvis på föreningens ekonomiska möjligheter, de tekniska alternativen samt hur detta projekt kan läggas upp tidsmässigt. Har konsulten haft reliningprojekt i Malmö tidigare kan planering av dessa visas för styrelsen för att påvisa arbetsflödet.
 • Offerter och upphandling
  När nu förutsättningarna finns tydligt noterade blir det betydligt enklare att ta in offerter från flera olika entreprenörer i Malmö. En reliningkonsult gör en behovsanalys och skriver sedan ett beställningsunderslag som innebär att samtliga entreprenörer får exakt den information som de behöver för att kunna utfärda en korrekt offert. Detta kan jämföras mot om styrelsen själva hade kontaktat flera olika entreprenörer och försökt beskriva vad de behövde hjälp med.
 • Leder projektet
  Om styrelsen har frågor under projektet kan de vända sig till sin reliningkonsult i Malmö. Det är sedan denna konsult som har all kontakt med entreprenörerna. De agerar därmed som ”kommunikationskanal” vilket innebär att konsulten tar hand om det mesta av arbetet och sedan kan förklara för styrelsen, på ett enklare sätt, vilka frågor de behöver ta ställning till.
 • Besiktar och granskar filmerna
  För att styrelsen ska vara säker på att arbetet är utfört på ett kvalitetssäkert sätt kommer även konsulten att besikta arbetet under processens gång. När sedan hela arbetet är slutfört sker även besiktning av de besiktningsfilmer som alltid skapas i samband med relining.
Bygginstruktioner

Nu mer än någonsin tidigare är det väldigt hett att köpa fritidshus. Men trots att marknaden för fritidsboenden just nu är väldigt het kan det blir kostsamt att göra felsteg. Om du ska köpa en befintlig fritidsbostad behöver du veta vad du ska kika efter innan du gör ditt köp. Ett enklare och på många sätt säkrare alternativ är att köpa ett nyckelfärdigt fritidshus.

Intresset för att köpa fritidsboenden ökade signifikant under det föregående året. Under den gångna våren och sommaren fick många svenskar upp ögonen för fritidshus i bakvattnet av pandemin. Denna trend ser nu ut att hålla i sig och bli varaktig, och efterfrågan på fritidsbostäder tycks till och med fortsätta att öka i år. Men det kan alltså bli en dyr affär om du inte är uppmärksam på de vanliga fallgroparna.

Vanliga problem i äldre fritidshus

Innan du köper ett befintligt fritidshus bör du göra en gedigen undersökning av huset. Det finns nämligen många saker som kan gå fel om du köper “grisen i säcken”.

Detta är några av de vanliga problemen som kan förekomma i äldre fritidsboenden:

 • Taket bör vara i gott skick och framför allt inte läcka.
 • Gamla eldragningar som måste åtgärdas kan bli kostsamma.
 • Dräneringen i huset är en annan viktig sak som du bör kontrollera.
 • Golvbrunnar som är äldre eller felinstallerade bör också kontrolleras.

Om fuktskador skulle uppstå på grund av golvbrunnarna täcks inte detta av din fritidshusförsäkring. För att kontrollera brunnarna bör du trampa kring dem med din fot. Skulle det kännas mjukt kan det potentiellt sett finnas fukt under golvbrunnen.

Du kan ofta upptäcka fukt i ett hus med hjälp av ditt luktsinne. Om det luktar lite unket i badrummet eller under diskhon är risken stor att det kan finnas en fuktskada.

Som du märker finns det en hel del att ha i åtanke när du ska köpa ett fritidshus. Äldre hus dras ofta med diverse problem och svagheter som kan leda till nödvändiga och kostsamma reparationer längre fram. Därför lönar det sig ofta att köpa ett nytt, nyckelfärdigt fritidshus istället för att leta på bostadsmarknaden efter äldre fritidsboenden.

Fastighet

Det finns många hälsofördelar med att regelbundet basta i en infraröd bastu – bland annat kan det stärka hjärtat och lindra en rad olika hudsjukdomar. Av just den anledningen och dom många hälsofördelar man kan få ”på köpet” är det många som väljer just infraröd bastu istället för den traditionella varianten. Här kan du läsa mer om några av dom fördelarna som kan komma som följd för hälsans skull.

Regelbunden användning av infraröd bastu kan stärka hjärtat

Att basta i en infraröd bastu kan vara bra för den som har problem med hjärta och kärl. Blodcirkulationen sätter fart och kroppen behöver arbeta för att kyla ner kroppen – vilket i sin tur kan stärka hjärt, -kärlkonditionen. Regelbunden användning kan även hjälpa till att sänka blodtrycket.

Det har gjorts en del medicinsk forskning inom området och det händer till och med att läkare rekommenderar/ordinerar sina patienter att testa på att basta i en infraröd bastu för att förbättra sin hälsa.

Bra för huden

Huden är kroppens största organ och det är inget ovanligt att ha någon form av hudproblem. Dom flesta upplever torr och stram hud då och då – speciellt på vintern och det är såklart även helt naturligt att huden tappar sin elasticitet med åldern.

Det finns också en hel del besvärande hudsjukdomar – och både tillfälliga problem och kroniska sjukdomar kan förbättras för den som regelbundet bastar i en infraröd bastu. Bland annat personer med psoriasis och eksem har vittnat om förbättring men även personer som lider av:

 • Acne
 • Förhårdnader
 • Rosacea

Torr och stram hud mjukas upp tack vare det infraröda ljuset och man kan även märka skillnad på gammal som ny ärrvävnad.

Så fungerar en infraröd bastu

Infrarött ljus är både naturligt och ofarligt och inget som kan ses med blotta ögat. Dom infraröda strålarna har dock en förmåga att tränga djupt in i huden och hjälper därmed till att rena den. Lagrade gifter rensas ut när kroppen svettas och det i sin tur hjälper hudens naturliga processer och återhämtning.

När blodcirkulationen ökar får kropp, hjärta och kärl arbeta, vilket som tidigare nämndes kan stärka hjärtkonditionen. Det finns inte direkt några kända risker med att basta infraröd bastu men för den som oroar sig över sitt hälsotillstånd är det alltid klokt att rådfråga med läkare först.

Bygginstruktioner

Rätt hantverkare – till rätt uppdrag. Det är grunden för att så bra resultat som möjligt. Så här gör du för att få kvalitativ golvslipning i Stockholm.

Granska hemsidan – Vad erbjuder de för hjälp?

En hemsida visar relativt mycket om ett företag.

 • Vilka tjänster erbjuds?

Om företaget främst har information om slipning av trägolv så bör det också vara detta som de främst utför. Därmed bör de inte ha lika mycket erfarenhet av att slipa betonggolv…

 • Vilka referenser ges?

Vilka företag anges som referenser? Vad skriver referenserna?

 • Social media

Ett företag måste inte ha social media för att kunna erbjuda kvalitativ golvslipning i Stockholm. Men i det fall de har konton kan dessa besökas för att man därmed kan göra sig en bredare bild av företagets sätt att kommunicera med sina kunder.

Sök egna referenser på kvalitativ golvslipning i Stockholm

De bästa referenserna är de du själv söker upp. Fråga vänner och lägg ut på Facebook att du söker ett företag som kan genomföra golvslipning. Med lite tur har någon i närheten tidigare anlitat ett företag som de kan rekommendera. Goda referenser är bra – men det kan inte vara det enda som avgör val av företag.

Låg kvalité och låg pris…

Det billigaste alternativet är att slipa själv. Men slutresultatet kan sällan komma i nivå med vad ett företag kan leverera. Men självklart beror det ju på var slipningen ska ske och behov av gott resultat.

Genom att anlita ett företag går arbetet snabbare, genomförs säkrare och resultatet blir bättre. Men det blir dyrare.

Offerter är A och O

Oavsett om det är litet golv eller en villas samtliga golv som ska slipas finns alltid fördel i att begära in offerter från flera företag. Risken minimeras att du betalar för mycket – eller för lite.

Bonus – Använda offerttjänster?

Det finns flera olika offerttjänster som kan användas när hantverkare ska bokas. Via deras hemsidor anges att golvslipning önskas i Stockholm samt kort information om arbetets karaktär (storlek, material osv). Därefter kommer flera företag få denna förfrågan och ha möjlighet att ge offert.

Det finns både fördelar och nackdelar med offerttjänster. En fördel är i alla fall den säkerhetskontroll som sker a de företag som marknadsförs via dessa tjänster. De som missköter sig kommer helt enkelt inte att släppas in. Därmed skapas i alla fall en ytterligare säkerhet att det just är kvalitativ golvslipning i Stockholm som bokas – och inte bara ett hobbyföretag.

Stambyte

Är det ofta stoppa i avloppen eller har du något annat återkommande och besvärande problem i din fastighet? Då kan det vara nödvändigt med ett stambyte – men det finns också saker du kan göra för att skjuta det ett par år på framtiden. Ett sätt är att vara noggrann med underhållet och ett annat att renovera stammarna om det finns fel och brister.

Underhåll av stammarna

Ett stambyte bör genomföras med någonstans mellan 30–60 års intervall och exakt hur länge dom håller beror dels på hur dom används, vilken kvalitet dom har men också hur dom underhålls. Den underhållnings du som fastighetsägare kan göra är att stamspola regelbundet – detta bör ske ungefär mellan vart tredje och vart femte år. Har du inte det för vana är det dags att börja – det kan ge stammarna en längre livslängd och därmed kan ett stambyte per automatik skjutas på längre.

Renovering

Är stammarna skadade eller i dåligt skick finns faktiskt i vissa fall ett alternativ till stambyte. Det kallas för relining och innebär att man renoverar rör och ledningar på insidan. Enkelt förklarat kan man säga att rören får ett nytt lager och därmed blir näst intill som nya på insidan.

Detta kan förlänga livslängden ett par år och dessutom är det billigare än ett stambyte. Det är dock inte alltid en möjlig lösning men det kan alltid vara värt att kolla upp om det är ett alternativ för din fastighet.

Ibland är stambyte nödvändigt

Oavsett om du underhållit stammarna noggrant och kanske till och med genomfört en relining så kommer ett byte av stammarna förr eller senare att vara nödvändigt. Det går helt enkelt inte att slippa ifrån och då är det bara att bita i det sura äpplet.

Eftersom det är ett stort och långdraget arbete är det bra att förbereda inför vad som komma skall. Du kan bland annat:

 • Informera dom boende om att ett stambyte ska äga rum
 • Ta in offerter från olika företag
 • Se över ekonomin – kanske behövs ett lån för att täcka kostnaderna

Att strunta i att byta stammarna när det behövs kan få förödande konsekvenser i form av svåra vattenskador. Även om du behöver ta ett lån för att genomföra bytet är det välinvesterade pengar – som dessutom höjer värdet på fastigheten.

Golv

Om du vill lägga nytt golv i din bostad kan du självklart göra det på egen hand. Men som du kan läsa mer om nedan finns det flera goda anledningar till att anlita en firma som sysslar med parkettläggning i Lund. Även om du är händig och har alla de rätta verktygen kanske inte slutresultatet på golvet blir så som du tänkt dig. Och det är ju både tråkigt och onödigt. Det kan också visa sig att det tar längre tid än vad du planerat, tid som du hade kunnat lägga på annat roligare istället.

Olika typer av parkettgolv

Så vilka sorters golv läggs vanligtvis vid parkettläggning i Lund? Den vanligaste typen av parkettgolv är lamellparkett. Detta golv är uppbyggt i tre lager med baksida, stomme och ett övre lager som är ett slitskikt. Det övre, eller yttersta, lagret går att behandla och slipa. Man kan också välja vilken tjocklek som det övre lagret ska ha. Lamellparkett finns i de flesta träslag och med olika ytbehandlingar.

Det finns även så kallade massiva parkettgolv. Detta golv har inte flera lager utan består av ett enda kraftigare lager av trä. Fördelen med massiva parkettgolv är att de kan slipas flera gånger, men nackdelen är att de är känsliga för torka och fukt.

Är du osäker på vilken typ av parkettgolv du vill ha? Det kan en specialist hjälpa dig med för att finna vad som passar just dig och ditt hem bäst.

Fördelar med parkettläggning i Lund

Även om du givetvis själv kan lägga ett parkettgolv i din bostad, sommarhus eller vad du än vill ha det, finns det flera fördelar med att istället anlita ett proffs på parkettläggning i Lund. Fördelarna är till exempel att:

 • Golvet kan bli jämnare (det vill säga att du slipper knarrandet när du går på det).
 • Skarvarna kan bli bättre och snyggare än om du själv gör det.
 • Du får antagligen en snabbare parkettläggning än om du själv skulle lägga golvet.
 • Golvet passar dig och ditt hem.
 • Golvet är av hög kvalitet med en lång livstid.
 • Du får råd och tips om hur du ska sköta och underhålla golvet framöver.
Fastighet

Att hitta en flyttfirma i Borås är oftast inget problem, åtminstone inte för den som är ute i god tid. Däremot kan det vara värt att göra en del jämförelser innan man bokar en firma – både för att veta vad man betalar för och dels för att betala ett rimligt pris för dom tjänster man planerar att köpa.

Här följer några tips och råd kring vilka jämförelser som är bra att göra innan en bokning genomförs.

Firmornas tjänsteutbud

För att hitta en flyttfirma i Varberg som passar dig och dina behov är en bra första sak att jämföra vilka tjänster dom olika firmorna erbjuder. En del erbjuder bara bärhjälp och transport medan andra har ett betydligt större tjänsteutbud, så som:

 • Packhjälp
 • Magasinering
 • Flyttstäd

Fundera över vilka tjänster du har behov av – därefter kan du tack vare jämförelsen av tjänsteutbudet fortsätta med uteslutningsmetoden för att få fram dom flyttfirmor som kan hjälpa dig.

Priser vid flytthjälp

Att jämföra priser inför köp av tjänster eller produkter är alltid bra, och så även för dig som ska boka en flyttfirma. I och kring Borås finns en del att välja bland och därför är det klokt att be om offerter – gärna från minst 4–5 stycken men gärna fler om utbudet visar sig stort. Se sedan till att gå igenom offerterna i lugn och ro – kolla vad som ingår i priset och vilka eventuella kostnader som kan tänkas komma till under flyttens gång.

Se på referenser på din flyttfirma i Borås

Ett annat bra tips inför valet av flyttfirma i Borås är att ta reda på vad tidigare kunder tycker – är dom nöjda med företaget eller finns många klagomål? Att anlita en flyttfirma som många varit missnöjda med är kanske inte så smart, även om det kanske innebär ett mycket lägre pris.

Be om referenser och/eller kolla på nätet efter omdömen. Känner du någon som nyligen flyttat och då använt sig av en flyttfirma kanske denne också har några bra tips och råd att komma med inför din flytt.

Sist men inte minst bör du också se till att den flyttfirma du slutligen väljer för din flytt till, från eller inom Borås har försäkringar som täcker om eventuella skador skulle uppstå på någon eller några av dina ägodelar.