Därför kan trädfällning behövas

bygg-och-hantverkare

Att fälla träd kan ha olika innebörd beroende på om man ska fälla träd på den egna tomten, om skogsägaren ska gallra i större skogspartier eller om kommunen ska ta bort träd för att exempelvis ta bort sjuka träd. Trädfällning kan alltså utföras utifrån olika skäl och nedan kommer vi gå in närmare på dessa skäl.

Rent generellt kan man säga att träd har flera positiva värden och ger sin omgivande miljö en god karaktär. Träd och skog har stort rekreativt värde där folk kan umgås och njuta av naturen. Framförallt i städer fyller träd och grönska en viktig funktion. Träden är också viktiga för både djur- och övrigt växtliv.

Att fälla träd bör därför inte göras lättvindigt men trots det finns det tillfällen som trädfällning behöver göras. Om träden står på en kommunal plats sker fällning av träd oftast restriktivt, som till exempel om trädet skuggar en viss plats eller om de fallande löven kommer in på en angränsande tomt.

Trädfällning av säkerhetsskäl

Som vi redan varit inne lite på kan trädfällning vara aktuellt på grund av säkerheten. Det kan till exempel handla om:

  • Att trädet är sjukt eller är i så pass dålig kondition att det anses vara farligt då det kan falla
  • Att försöka förhindra spridning av en sjukdom bland träden innan det blir i så dålig kondition att det blir en säkerhetsrisk
  • Att trädet utgör en risk eller fara för allmänhet eller fastighetsägare, till exempel om det står för nära järnvägar eller ledningsgator

Det kan vara så att trädet står på ett område med så kallat trädfällningsförbud behöver en ansökan om marklov lämnas och godkännas innan trädfällningen kan påbörjas. Det kan också vara så att trädet ingår i kategorin om skyddsvärda träd, vilket gör att speciella regler gäller.

Estetiska och utvecklingsmässiga skäl

Även om träden fyller en viktig funktion kan man vilja fälla något enstaka, eller flera, träd utifrån mer estetiska skäl. Man kan vilja få bort träd för att de skymmer utsikten, är i vägen för en utbyggnad eller liknande. Det kan också handla om andra saker såsom:

  • Att föryngra trädbeståndet
  • Att gynna utvecklingen hos de omgivande träden.
Heinz Nordin
Profilbild

Heinz Nordin

En driven och kreativ krönikör med brett fokus på trender och näringsliv. Frågor jag hanterar utgår från trender och innovation. Städ och rengöring är oftast fokus i mina krönikor. Samtidigt blir det också inlägg som rör allt ifrån snickeriarbeten till trädgårdsdesign. Läs gärna även övriga artiklar jag skrivit.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *