Hur lång tid tar det att renovera ett badrum?

Renovera badrum

Den vanligaste frågan kring badrumsrenoveringar är troligtvis ”Vad kostar det?”. Men en annan relevant fråga som åtskilliga ställer sig är: hur lång tid tar det att renovera ett badrum? Som med alla renoveringsprojekt är det korta svaret – det beror på….

Vilken tid menas?

För att kunna besvara frågan krävs först att en definition sker av ”tid för renovering”.

  • Från att hantverkarna börjar riva badrummet till nytt badrum
  • Från att planering börjar ske och offerter beställs till nytt badrum
  • Från att en offert har godkänts till färdigt arbete

Många hantverkare anger 1 – 2 månader för en badrumsrenovering. I detta fall menas tiden från att hantverkarna får påbörja själva arbetet till att de är helt klara. Som kund bör man däremot ha mer än 2 månader i sin planering innan en badrumsrenovering påbörjas. Det är exempelvis inte säkert att hantverkarna kan påbörja arbetet direkt efter att offerten godkänts.

Problem kan förlänga tiden

Även om 1 – 2 månader ofta nämns så gäller detta enbart om inte stora problem uppstår på vägen. Det kan vara att vattenskador upptäcks i närliggande rum eller liknande. En del kunder väljer även att renovera flera rum på samma gång och i dessa fall tar renoveringen självklart längre tid.

Vid offert – Hur lång tid tar det att renovera ett badrum?

Det är alltid viktigt att ta in offerter från flera företag när en badrumsrenovering planeras. Men det handlar i detta fall inte bara om att se på priset utan även ställa frågor som:

  • Hur lång tid tar det att renovera ett badrum?
  • Ges någon ersättning om inte tidsramen hålls?
  • Vilka garantier ges och hur länge räcker de?
  • Finns referenskunder eller referensobjekt?

Skriftliga avtal – Hantverksavtalet

Använd enbart skriftliga avtal då det är extremt svårt att bevisa vad parterna har kommit överens om muntligt. En stor fördel är att använda sig av hantverkarformuläret. Det är ett formulär som är framtaget av branschen och som kan laddas hem på Konsumentverkets hemsida. De rekommenderar privatpersoner att använda detta formulär just för att undvika missförstånd och konflikter. Kom även ihåg att kontrollera att företaget som är tänkt att anlitas inte finns med på Råd & Röns ”Svarta Lista”.

Källor:

  • ”Hantverkarformuläret 17” – Konsumentverket
  • ”Hur lång tid tar det att renovera ett badrum” – ClasFixare
  • ”Inför att anlita hantverkare” – Hallå Konsument
Rune Olofsson
Profilbild

Rune Olofsson

Jag är en krönikör med stort intresse av trender och näringsliv. Huvudsakliga områden jag hanterar utgår från trender och innovation. Betong och renoveringsfrågor är oftast fokus i vad jag skriver. Fast det är inte ovanligt med allt ifrån snickeriarbeten till trädgårdsdesign.
Om man önskar vidare läsning finns här ytterligare byggrelaterade artiklar.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *