Vet mer om ritningar för bygglov

bygg-och-hantverkare

Korrekta och godkända ritningar för bygglov krävs för att du ska kunna påbörja ditt byggprojekt. Om du går i tankarna kring att bygga något som kräver lov, är det bra att känna till vad som faktiskt gäller. Här tittar vi på några av de krav som finns när man vill ansöka om bygglov. Förutom bygglovsritningar gäller en uppsjö direktiv beroende på vad som skall byggas och var fastigheten finns.

Vilka dokument behövs?

Ritningar för bygglov ska skickas in med en rad olika dokument. Till exempel:

  • Situationsplan. En situationsplan ska vara ritad på en nybyggnadskarta i skalan 1:500, alternativt 1:400. Så vad är en nybyggnadskarta? Det är ett dokument du beställer från din kommun, och på ritningen ska bland annat avstånd till tomtgränser, befintliga och nya byggnader samt samt byggmått och nivå på golv framgå.
  • Fasadritningar. Något annat som ska ingå i ritningar för bygglov är fasadritningar. De görs i skalan 1:100 och ska ha information om saker som marklinjer, val av material samt kulörer. Det här gäller såväl det nya som det gamla. Glöm inte att ange väderstreck.
  • Planritningar. Planritningar ska ritas, precis som med många andra ritningar för bygglov, i skalan ett till hundra. Här ska mått anges i millimeter i syfte att arean för byggnaden enkelt ska kunna beräknas. Dessutom ska förslag på möblering samt tillgänglighet för rörelsehindrade finnas med i planritningen.
  • Sektionsritningar. Sektionsritningen ska också göras i skalan ett till hundra, och ska visa på taklutning, olika höjder på våningar samt färdiga golvnivåer. Ibland behöver flertalet sektioner visas, beroende på hur byggnaden är konstruerad.

Anlita proffs, eller rita egna ritningar för bygglov?

Det är inte ovanligt att man väljer att göra sina egna ritningar för bygglov. Det finns dock ganska höga krav på utförandet, och det måste vara korrekt gjort. Ska man göra det själv bör man vara säker på vad man håller på med, såvida man inte har tid att vänta. Handläggningstiderna är redan ganska långa i de flesta kommuner, och om ansökan behöver kompletteras kommer väntetiden att bli ännu längre. Många väljer att anlita en firma som erbjuder ritningar för bygglov. Visst kostar det lite, men det innebär också att du kan känna dig trygg med att ansökan görs på ett korrekt och riktigt sätt, med betydligt mindre risk för att handlingarna behöver kompletteras – och att väntetiden därmed utökas med flera veckor (ibland månader). Två för- och nackdelar:

  • Att anlita en firma minskar risken för lång väntetid
  • Billigare göra själv
Rune Olofsson
Profilbild

Rune Olofsson

Jag är en krönikör med stort intresse av trender och näringsliv. Huvudsakliga områden jag hanterar utgår från trender och innovation. Betong och renoveringsfrågor är oftast fokus i vad jag skriver. Fast det är inte ovanligt med allt ifrån snickeriarbeten till trädgårdsdesign.
Om man önskar vidare läsning finns här ytterligare byggrelaterade artiklar.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *