Därför behövs överfallslarm i alla butiker

bygg-och-hantverkare

Alla företagsägare behöver tillhandahålla en säker arbetsmiljö för sina kunder och anställda. Detta gäller inte minst i de verksamheter där det finns en ökad risk för upprörda eller instabila kunder eller missnöjda anställda. Fysiska butiker är en typisk miljö som är särskilt utsatt, där rånare kan ställa till problem och agera våldsamt på företaget. Detta är anledningen till att överfallslarm behövs i alla butiker.

Som alltid är det naturligtvis viktigt att varje enskilt företag själva utvärderar risken och sårbarheten i sin verksamhet. Ni behöver därför själva avgöra huruvida ni behöver ett sådant larm eller inte. Men i de allra flesta fallen är det alltså en väldigt bra idé att låta installera ett sådant.

Vad är ett överfallslarm?

Ett överfallslarm består av en dold knapp som har placerats på ett strategiskt sätt i butiken. När en anställd trycker på knappen tillkallas väktare eller polis till platsen. Knapparna är ofta små och diskreta, vilket gör att de enkelt kan döljas på ett bra sätt. En vanlig placering av sådana knappar är under disken eller under skrivbordet.

När en rånare plötsligt ställer till en scen kan den anställde snabbt och enkelt komma åt knappen utan att någon märker detta. Det medför att väktare eller polis (beroende på vilken slags hjälp som knappen är kopplad till) snabbt kan skickas till platsen.

Bör larmet vara tyst?

En vanlig fråga när det kommer till överfallslarm i butiker är huruvida larmet bör vara tyst eller ej. För att ta reda på vilket alternativ som bäst lämpar sig för just ditt företag kan du ställa dig själv följande fråga och tänka på detta:

  • Vill du att larmet ljuder högt och potentiellt sett skrämmer bort förövaren? Det finns förstås en risk att detta istället slår tillbaka och får en rånare att åsamka kassapersonalen skada. Å andra sida kan det ljudande larmet också få rånaren att ge sig iväg från butiken.
  • Ett tyst butikslarm kan istället låta den anställde kalla på hjälp utan att förövaren uppmärksammar detta. Det gör att väktare respektive polis kan ta sig till platsen och ta hand om situationen utan att den hinner eskalera.
  • Valet av överfallslarm behöver göras utifrån det enskilda företagets riskbedömning.
Rune Olofsson
Profilbild

Rune Olofsson

Jag är en krönikör med stort intresse av trender och näringsliv. Huvudsakliga områden jag hanterar utgår från trender och innovation. Betong och renoveringsfrågor är oftast fokus i vad jag skriver. Fast det är inte ovanligt med allt ifrån snickeriarbeten till trädgårdsdesign.
Om man önskar vidare läsning finns här ytterligare byggrelaterade artiklar.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *