Vad är en dagvattenbrunn och vilken funktion fyller den?

bygg-och-hantverkare

Dagvattenbrunnar kallas de brunnar som samlar upp dagvatten från diken och gator. De är ofta tillverkade i betong och kan även förses med intagsgaller. Intagsgallret är ofta av järn och kan vara antingen kupolformat eller plant. Men du kan även införskaffa en dagvattenbrunn som är tillverkad i ett annat material och levereras utan intagsgaller. Svenskt Avlopp är ett exempel på en leverantör av denna typ av brunnar.

En dagvattenbrunn samlar upp dagvatten från olika ytor

Precis som namnet antyder är en dagvattenbrunn en brunn som tar emot ett inflöde av dagvatten. Det vatten som flödar in i brunnet är med andra ord regnvatten och/eller smältvatten. Det kan dock även röra sig om dräneringsvatten som rinner från hårda ytor såsom tak eller gator och vidare ner i brunnen. Dagvatten kan dock föra med sig föroreningar på sin färd och behöver därför hanteras med detta i åtanke.

För att samla upp det dagvatten som flödar i diken och på gator används en dagvattenbrunn. Dagvattnet är nämligen en bristvara i stora delar av vårt samhälle idag. I framför allt mer tätbebyggda områden kan dagvattnet av olika anledningar ligga kvar på marken. För när det saknas naturliga lösningar för detta behöver man hjälpa marken på traven genom att installera en dagvattenbrunn.

Använd inte dagvattenbrunnen som en soptunna

Som de flesta säkert förstår är en dagvattenbrunn inte en soptunna. Därför bör du aldrig kasta skräp eller hälla kemikalier i dagvattenbrunnar. Det vatten som flödar in i dessa brunnar kommer nämligen slutligen att flöda vidare ut i naturen. Där hamnar vattnet i åar, bäckar och dammar. Slutligen kommer vattnet hamnar i havet och av denna anledning är det viktigt att inte förorena vattnet.

Så var noga med att inte göra dig av med kemikalier eller skräp via en dagvattenbrunn! Och det är särskilt viktigt att tänka på att inte vatten som innehåller följande ämnen hamnar i brunnen:

  • betong
  • kemikalier
  • målarfärg

Detta är dock sunt förnuft för de allra flesta. Kontakta din leverantör av dagvattenbrunnar för att få reda på vilken dagvattenbrunn som lämpar sig bäst för ditt behov!

Kennet Bergström
Senaste inläggen av Kennet Bergström (se alla)
Profilbild

Kennet Bergström

Läs gärna dessa artiklar för nyheter som rör diverse branscher. Jag har ett brett intresse för näringsfrågor och skriver ofta om en rad ämne. Besiktningar och anläggning är ämnen som återfinns i dessa artiklar. Även byggstädning kan du läsa om i mina reportage. För fler tips som rör detta finns övriga artiklar här.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *