Service av maskin- och utrustning i verkstadsmiljöer

bygg-och-hantverkare

Maskin service i verkstadsmiljöer är viktigt av flera olika anledningar – inte minst för att hålla allt i gott skick. En väl genomförd service kan även optimera effekten, vilket kan vara lönsamt för produktionen. För detta finns företag att anlita, varav många även erbjuder andra tjänster.

 Maskin service – förebyggande åtgärd

Maskin service görs främst i förebyggande syfte – för att kontrollera skicket och för att kunna åtgärda eventuella brister i god tid. Service av maskiner och annan utrustning i verkstadsmiljöer kan liknas vid service av bilar. Det görs regelbundet för att minska risken för stora och kostsamma fel. En bil som inte servas kan i värsta fall råka ut för motorhaveri – och ungefär detsamma gäller för maskiner av olika slag.

En maskin som genomgått en service kan dessutom få en ökad effekt. Efter en tids användning och när delar börjar bli slitna kan effekten bli sämre, vilket kan märkas till exempel genom att maskinerna blir långsammare och inte klarar av den optimala produktionsmängden. Kort och gott finns flera fördelar med att serva utrustningen – det optimerar effekten, upptäcker eventuella fel och brister och ökar livslängden.

Hur ofta dessa åtgärder behöver genomföras kan variera från modell till modell. En del kräver underhåll med kortare intervall, till exempel en gång per år. I andra fall kanske det räcker med vart femte år men oavsett är det något som är värt att hålla koll på – och att följa.

Företag som utför maskin service

Många verkstäder använder sig av utomstående företag för service av maskiner och dessa företag brukar även erbjuda andra typer av tjänster inom området. Förutom service är det vanligt med reparationer men även:

  • Felsökningar
  • Installationer
  • Utbildningar

Ett företag som arbetar inom området kan alltså hjälpa till med att hålla en maskin i gott skick på alla plan – vare sig det är i förebyggande syfte eller för att åtgärda faktiska fel.

En del av dom erbjuder även jour, vilket innebär att det går att få snabb hjälp när som helst. Det kan vara särskilt viktigt där produktionen är i gång dygnet runt och där stopp i produktionen kan innebära stora förluster rent kostnadsmässigt.

Att anlita hjälp under jourtid är förstås dyrare men kan vara nödvändigt för att häva stopp så snabbt som möjligt.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *