Så kan en effektlogger användas i praktiken

En effektlogger är en enhet som används för att mäta hur mycket energi ett elektriskt system eller en apparat förbrukar över tid. Dessa enheter ansluts vanligtvis till en apparat eller elektrisk krets för att dess energiförbrukning ska kunna övervakas. På så vis kan även data genereras om hur stor energi den förbrukar under en viss tidsperiod.

Men vilka användningsområden har då en sådan enhet mer specifikt? Läs vidare så får du svaret!

3 sätt på vilka du kan använda en effektlogger

En effektlogger har flera användningsområden och kan bland annat användas på följande vis:

  • För att identifiera energi som går till spillo. Ett av de vanligaste användningsområdena för sådana här enheter är för att identifiera energi som går till spillo i en bostad eller på ett kontor. Genom att mäta de olika apparaternas eller elektriska kretsarnas individuella energiförbrukning kan dessa enheter visa vilka apparater som inte används på ett effektivt sätt. Dessutom kan de även hitta så kallade energitjuvar som använder mer el än vad som egentligen behövs.
  • För att optimera energianvändningen. När du väl har hittat apparater eller elektriska kretsar som konsumerar onödigt mycket energi vill du försöka optimera energianvändningen. Även detta är någonting som en effektlogger och dess data kan användas för. Du kan göra detta genom att antingen justera apparaternas eller de elektriska kretsarnas inställningar och på så vis sänka deras energiförbrukning. Alternativt kan du ersätta de apparater som slutar alldeles för mycket el med mer energieffektiva sådana. Genom att göra detta kan du spara en hel del pengar över tid på minskade energikostnader.
  • För att mäta förändringar i elförbrukningen över tid. Ett annat sätt att använda en sådan här enhet är för att mäta hur elektriska kretsar presterar över tid. Genom att regelbundet mäta elförbrukningen hos en apparat kan du upptäcka förändringar i energiförbrukningen. Denna information kan vara användbar när du vill hitta problem såsom energiläckor eller komponenter som inte fungerar på ett optimalt sätt och därmed förbrukar onödigt mycket energi. Dessutom kan du vilja göra nya mätningar efter att ha bytt ut de gamla apparaterna mot mer energieffektiva sådana.

Rekommenderade artiklar