Rengöring av kyltorn bör inte utföras med högtryckstvätt

Kyltorn är viktiga komponenter i olika typer av anläggningar, från affärsbyggnader till industrianläggningar. Att hålla dessa torn rena och väl underhållna är viktigt för att de ska fungera optimalt och för att man ska kunna säkerställa en trygg och bekväm inomhusmiljö. Men konventionella metoder för rengöring av kyltorn, såsom rengöring med högtryckstvätt, är inte särskilt lämpliga. Här förklarar vi varför!

3 skäl till att inte utföra rengöring av kyltorn med en högtryckstvätt

Högtryckstvättar har länge använts som en standardmetod för att avlägsna skräp, smuts och andra föroreningar. Denna metod har dock en rad olika nackdelar som kan försämra ett kyltorns prestanda och avsevärt förkorta dess livslängd. Anledningarna till att man inte bör utföra rengöring av kyltorn med en högtryckstvätt inkluderar:

  • Strukturella skador. Användning av högtrycksvatten kan orsaka mindre eller större sprickor på kyltornets yta. Detta kan vara särskilt skadligt när man rengör på vinklar och kanter, och kan leda till försämrad integritet och en förkortad livslängd för systemet.
  • Ineffektivt mot envisa föroreningar. En högtryckstvätt är sannolikt inte heller den mest effektiva lösningen för att eliminera långlivade föroreningar såsom mögel, alger och olika former av uppbyggnad av smuts. Detta är nämligen ämnen som kräver en mer nyanserad rengöringsmetod. Inte sällan krävs ytterligare rengöringsmedel eller metoder för fullständigt borttagning av dessa föroreningar.
  • Eliminerar inte alla hälsorisker. En vanlig högtryckstvätt har också sina begränsningar när det kommer till att ta itu med de hälsorisker som uppstår vi ackumulering av skadliga mikroorganismer och legionellabakterier. Metoden kan förvisso rengöra ytan, men kanske inte eliminera dessa bakterier från kyltornet.

Alternativ och rekommendationer

Med tanke på ovan nämnda begränsningar råder vi inte dig att använda en högtryckstvätt för rengöring av kyltorn. Så vad bör man då göra när det är dags att rengöra en sådan här anläggning, kanske du undrar? Vi rekommenderar istället att du överväger alternativa och mer innovativa rengöringsmetoder som gör ett bättre jobb.

Tekniker som NEO-metoden, vilken har utvecklats av Nordisk Energioptimering, erbjuder säkrare och effektivare sätt att rengöra denna typ av anläggningar. Denna metod skyddar inte bara tornens strukturella integritet utan minskar även hälsoriskerna samt förbättrar den övergripande effektiviteten.

Rekommenderade artiklar